معرفی برترین تیمهای روبوکاپ آزاد ایران، قهرمانی تیم ام آر ال

به گزارش دکتر برای تو، به گزارش خبرنگاران، یازدهمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2016 توسط دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران و با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران، از هجدهم فروردین در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی در نمایشگاه بین المللی شروع به کار نموده بود.

معرفی برترین تیمهای روبوکاپ آزاد ایران، قهرمانی تیم ام آر ال

این دوره از مسابقات، شامگاه گذشته با قهرمانی تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به خاتمه رسید.

در لیگ ربات انسان نما تیم bold hearts از انگلستان، تیم autman teen از کانادا و تیم beaset adult-size از ایران به طور مشترک مقام نخست مسابقات را کسب کردند. در این لیگ تیم parand kid size مقام دوم و تیم fumanoids از ایران مقام سوم را کسب کردند.

فزونی تیم آلمانی در لیگ ربات های فوتبالیست

در لیگ ربات فوتیالیست ساختار استاندارد تیم nao team htwk از آلمان به مقام نخست رسید. تیم dalnamite نیز از آلمان مقام دوم را کسب کرد و تیم MRL spl از ایران رتبه نخست نوآوری در تحقیق را کسب کرد. همچنین تیم MRL SPL رتبه برتر رقابت فنی آزاد را به خود اختصاص داد.

در لیگ فوتبالیست اندازه کوچک تیم IMMORTALS از ایران مقام نخست را کسب کرد، تیم MRL دوم شد و تیم ZJUNLICT از چین مقام سوم را از آن خود کرد.

در لیگ شبیه ساز فوتبال سه بعدی تیم ut austin villa از آمریکا مقام نخست را کسب کرد، تیم APOLLO2D و تیم KYLINSKY3D از چین مقام های دوم و سوم را کسب کردند. در این لیگ تیم ut austin villa از آمریکا رتبه دروازه بان برتر، بهترین ارائه و بهترین دویدن را کسب کرد.

در لیگ شبیه ساز فوتبال دو بعدی تیم [email protected]از ایران مقام نخست را کسب کرد. تیم miracle از و تیم mt2016 از چین دوم و سوم شدند. همچنین تیمSHIRAZ از ایران رتبه چلنج فنی را از آن خود کرد.

کسب رتبه بهترین توانایی به ربات امدادگر واقعی تیم MRL از ایران

در لیگ ربات امدادگر واقعی تیم MRL از ایران علاوه بر کسب مقام قهرمانی، رتبه بهترین توانایی مهارتی، بهترین توانایی اکتشاف و رتبه بهترین توانایی حرکتی را کسب کرد. در این لیگ تیم YRA از ایران رتبه بهترین ربات پرنده امدادگر را به خود اختصاص داد. در این لیگ تیم YRA از ایران مقام دوم را کسب کرد و تیم VRU از ایران سوم شد.

در لیگ شبیه ساز امداد تیمMRL از ایران مقام نخست را کسب کرد. و تیم S.O.S دانشگاه امیرکبیر دوم شد. تیم POSEIDON از دبیرستان فرزانگان تهران نیز به مقام سوم رسید. در این لیگ تیم IR- FORCE از دبیرستان سلام ایران زمین رتبه بهترین ارائه را کسب کرد و تیم RAS-ROSHD از مدرسه رشد رتبه بهترین رقابت فنی را به خود اختصاص داد.

اخذ رتبه اول ربات های صنعتی توسط ایرانی ها

در لیگ ربات های صنعتی تیم ACE IAUK از ایران مقام نخست را به دست آورد. تیم MECاز دانشکده دکتر شریعتی تهران دوم شد.

کسب رتبه مشترک درلیگ ربات های پرنده

در لیگ ربات پرنده تیم های MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و KN2C به صورت مشترک مقام نخست را کسب کردند و تیم Cyrus uav از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه سوم شد.

در لیگ ربات های زیردریایی تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقتدرانه اول شد، تیم دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری اهواز مقام دوم را کسب کرد و تیم کاسپین دانشگاه تکنولوژی شاهرود رتبه بهترین ارائه مهندسی را به دست آورد.

فزونی ربات مین یاب دانشگاه آزاد یزد از دیگر تیم ها

در لیگ ربات های مین یاب کنترل از راه دور تیم دانشگاه آزاد اسلامی یزد اول شد، تیم پاسارگاد از دانشگاه تکنولوژی امیر کبیر به مقام دوم رسید و تیم های دانشگاه ملایر و src از مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مقام سوم را کسب کردند.

در لیگ ربات مین یاب هوشمند اندازه کوچک تیم Khayyam robotic مقام نخست را کسب کرد، تیم robosina دوم شد و تیم RTL مقام سوم را به خود اختصاص داد.

اخذ رتبه خلاقیت در ربات های نمایشی

در لیگ ربات نمایشی دانشجویی که مقام نخست نداشت، نیز تیم فتاح دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ضمن کسب مقام دوم، رتبه خلاقیت را نیز به خود اختصاص داد و تیم موسسه شهاب دانش و دانشگاه امیرکبیر مقام سوم را کسب کرد.

معرفی فزونین ربات ها در بخش دانش آموزی

در لیگ فوتبال دانش آموزی آزاد تیم HELLI AFRA از دبیرستان علامه حلی 10 تهران مقام نخست را کسب کرد و تیمAMOS از دبیرستان سلام زین الدین دوم شد. تیم علامه طباطبایی واحد میرداماد نیز رتبه سوم را کسب کرد. در این لیگ تیم نقش دنیا از دبیرستان شهید اژه ای رتبه بهترین طراحی و رتبه سوپر تیم 1 را به دست آورد. تیم های ROBO FORTE F6 از دبیرستان فرزانگان 6 و تیمFAP.H4 از دبیرستان علامه حلی 4 نیز رتبه سوپر تیم 1 را کسب کردند.

تیم AMOS از دبیرستان سلام زین الدین رتبه سوپر تیم 2 را کسب کرد و تیم های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد میرداماد، INTELLIGENTS F4 از دبیرستان متوسطه دوره اول فرزانگان 4 و EPI-FANESS از دبیرستان فرزانگان 8 رتبه سوپر تیم 2 را به دست آوردند. تیم های HELLI AFRA از دبیرستان علامه حلی 10 تهران، میرزا کوچک خان رشت دوره دوم و تیمFRM از دبیرستان امام هادی رتبه سوپر تیم 3 را کسب کردند.

در لیگ فوتبال دانش آموزی به سبک وزن تیم دبیرستان علامه حلی تهران به مقام نخست رسید. تیم دبیرستان سلام زین الدین دوم شد و تیم دبیرستان سلام رسالت مقام سوم را کسب کرد. در این لیگ تیم های دبیرستان حلی 10 تهران، دبیرستان حلی 7 تهران و دبیرستان میرزاکوچک خان رشت دوره دوم، رتبه سوپر تیم 1 را کسب کرد. تیم HERBOT از دبیرستان فرزانگان، تیمSPECTROM از دبیرستان متوسطه 1 فرزانگان 4 و تیم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد آب شناسان رتبه بهترین سوپر تیم 2 را کسب کردند.

تیم های دبیرستان سلام رسالت، علامه حلی 5 و مجتمع آموزشی ابوعلی سینا متوسطه اول به همراه تیم HELLI IV-LW رتبه سوپر تیم 3 را به خود اختصاص دادند.

در لیگ امداد دانش آموزی مقدماتی الف تیم های sadrarobat ، allameh tabataaei و دانش قلهکA مقام های اول تا سوم را کسب کردند. در این لیگ تیم BigHero sina رتبه بهترین تیم فنی را کسب کرد.

در لیگ امداد دانش آموزی پیشرفته الف تیم های kavosh، sadra robot1 و Caspian شهید اژه ای 2 مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و تیم Caspian شهید اژه ای 2 به همراه تیمBesat دبیرستان بعثت مشهد رتبه سوپر تیم 1را کسب کردند.

در این لیگ تیم kavosh رتبه سوپر تیم 2را کسب کرد و تیم های pooyesh-A و F3RT رتبه سوپر تیم 3 را کسب کردند.

در لیگ امداد دانش آموزی ب تیم S.LM RT سلام یوسف آباد از ایران مقام نخست را کسب کرد و تیم sadrarobat آکادمی چیستا رباتیک صدرا دوم شد. تیم pooyesh-B آکادمی چیستا رباتیک صدرا هم به مقام سوم رسید.

در لیگ امداد دانش آموزی فضای مشترک تیم پژوهش سرای جوان رتبه بهترین ارائه را کسب کرد. تیم allameh tabataaei دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد گلستان رتبه ابتدایی 1 را به دست آورد و تیم سلام یوسف آباد - نخبه گان پند رتبه ابتدایی 2 را کسب کرد.

در این لیگ تیم Sina Star دبیرستان دخترانه ابوعلی سینا رتبه ابتدایی 3 را به دست آورد و تیم انرژی اتمی - دبیرستان انرژی اتمی رتبه پیشرفته 1 را کسب کرد. همچنین تیم H7:alpha - دبیرستان استعدادهای درخشان علامه حلی رتبه پیشرفته 2 را به خود اختصاص داد و تیم IR-Force رتبه پیشرفته 3 را کسب کرد. تیم های danesh2 از دبیرستان دانش 2متوسطه اول و انرژی اتمی2 - دبیرستان انرژی اتمی رتبه پیشرفته سوپرتیم 1 را کسب کردند.

در لیگ نمایش دانش آموزی موضوع آزاد تیم ecare farzanegan2 اول شد و تیم ibus rabbani educational complex مقام دوم را کسب کرد. تیم سینا بتا از مجتمع آموزشی ابوعلی سینا -متوسطه اول به مقام سوم رسید.

در این لیگ تیم سینا گاما از مجتمع آموزشی ابوعلی سینا -متوسطه اول رتبه طرح وایده 1 را کسب کرد و تیم آریانا از کانون پرورش و فکری بچه ها وجوانان یزد رتبه طرح و ایده 2 را به دست آورد. تیمecare farzanegan2 رتبه سوپر تیم 1 را کسب کرد.

در لیگ نمایش ربات های دانش آموزی موضوع مشترک تیم های Election ، micromath و sadrarobat آکادمی چیستا رباتیک صدرا مقام های اول تا سوم را کسب کردند و تیم toy robot1 رتبه سوپر تیم 1 را کسب کرد.

در این مسابقات تیم رباتیک MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب بیشترین مقام، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 2 آذر 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: dr4u.ir شناسه مطلب: 453

به "معرفی برترین تیمهای روبوکاپ آزاد ایران، قهرمانی تیم ام آر ال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی برترین تیمهای روبوکاپ آزاد ایران، قهرمانی تیم ام آر ال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید